Мета спілкування в бізнесі

Спілкування стосується не способу передачі повідомлення. Справа навіть не в самому повідомленні. Спілкування стосується розуміння та того, як воно взаємно передається між відправником та одержувачем. Тим не менш, якщо немає такого взаєморозуміння, то спілкування не відбувається.

Важливість спілкування в бізнесі не можна переоцінити, і як такий він повинен бути ефективним, щоб бізнес працював безперебійно. Насправді спілкування є важливим аспектом управління бізнесом. Основні функції менеджера неможливо виконати, якщо між менеджером та працівниками немає ефективного спілкування.

Вид спілкування, що відбувається в бізнесі, відомий як ділове спілкування, і воно передбачає потік інформації туди-сюди між вищими та нижчими, а також стороною в сторону. Що це означає, в основному, це те, що інформація буде надходити по рядах як у межах компанії, так і через них. Менеджери повинні спілкуватися з керівниками, які повинні спілкуватися зі своїми командами. Колегам потрібно спілкуватися між собою. Все це повинно відбуватися плавно, інакше в бізнесі запанує хаос і хаос.

Організації з кожним днем ​​стають все більшими та більшими, де одні з найбільших у світі мають сотні тисяч працівників. Зі збільшенням розміру організації кількість ієрархій, яких слід дотримуватися, а також складність організаційної структури лише збільшується. У процесі роботи з управління організацією стає все важче і важче.

У великій організації, можливо навіть більше, ніж у невеликій, ефективне ділове спілкування є необхідним для спрямування повсякденної діяльності організації. Це дає можливість негайно отримати зворотний зв’язок та уникнути будь-яких непорозумінь, які можуть виникнути.

Спілкування також не повинно відбуватися просто в організації. Це повинно відбуватися і без цього. Організація повинна мати можливість спілкуватися із суспільством, яке її оточує, щоб зробити суспільство кращим, вигідним для всіх зацікавлених сторін. Щоб будь-яка команда, організація чи суспільство зростало, слід заповнити прогалини в спілкуванні, перш ніж вони стануть занадто великими.

Що стосується ділового спілкування, то тут все йдеться про цілі. У цьому сенсі вона орієнтована на цілі. Спілкуючись, ви повинні робити це з певною метою. Наприклад, якщо компанія має набір правил, положень та політик, то вона повинна прагнути донести їх до працівників організації, щоб вони знали, що від них очікують. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес підтримував певні цінності та принципи, що стосується споживача та суспільства в цілому, то вам слід знайти ефективний спосіб донести ці цінності та принципи до своїх працівників, щоб вони знали, як розмовляти зі своїми клієнтами. наступного разу вони з ними взаємодіють. Якщо ви не знаєте, яка мета вашого спілкування, ви нічого не спілкуєтесь. Ми називаємо це шумом.

Ділове спілкування також відбувається за різними каналами. Ми пройшли довгий шлях як людська раса з точки зору каналів, які ми використовуємо для спілкування один з одним. З розвитком мови більша частина спілкування була усною, люди передавали знання та інформацію іншим людям через рот. Іноді ми застосовуємо дії, будь то за допомогою мови тіла або за допомогою інших методів, таких як димові сигнали. Однак більша частина спілкування обмежувалась усним спілкуванням. З винаходом письма ми мали ще один канал спілкування, який виявився трохи більш постійним, ніж мова. Тепер інформацію можна записати для нащадків, а знання можна передавати від батька до сина без втрати точності.

Звичайно, з того часу ми пройшли довгий шлях і на цьому шляху розробили безліч інших каналів, кожен з яких виявився головними перевагами перед своїми попередниками. Зокрема, в бізнесі відбувся якийсь стрімкий розвиток з точки зору використовуваних нами каналів зв'язку. Ми почали з лише паперів та дзвінків на стаціонарні телефони. Зараз у нас є наші смартфони, електронна пошта, відеодзвінки, соціальні медіа, супутниковий зв’язок, спеціалізоване програмне забезпечення для командної роботи тощо. Ми навіть починаємо досліджувати використання таких технологій, як віртуальна та доповнена реальність, як канали зв'язку. Майбутнє світле, що й казати.

Не секрет, що спілкування зростає стрімкими темпами. Насправді настільки швидким, що ми маємо загрозу забути, чому спілкування так важливо у бізнесі. Яка, власне, мета спілкування у бізнесі?

Мета ділового спілкування

Ділове спілкування важливо для менеджерів, оскільки воно допомагає їм виконувати свої основні функції в організації. Вони повинні мати всю інформацію, що стосується конкретних завдань, а також всю організацію, а потім повинні прагнути донести цю інформацію до працівників організації. Вони повинні прагнути донести свої цілі до своїх підлеглих, щоб переконатись, що кожен член організації працює над досягненням цілей організації.

Значна частина часу, проведеного менеджером в організації, присвячується спілкуванню. Незалежно від того, спілкування відбувається віч-на-віч або за допомогою якогось іншого каналу, це забирає здорову порцію з дня менеджера.

Ціль ділового спілкування можна звести до кількох основних функцій:

Мотивація

Менеджери повинні повідомляти працівникам завдання, які вони повинні виконувати, терміни виконання цих завдань і спосіб, яким вони повинні виконуватися. Однак спілкування полягає не лише в тому, щоб дозволити їм це робити. Йдеться також про те, щоб дозволити їм це робити таким чином, щоб мотивувати співробітників працювати більше і краще. Хороший комунікатор знає, як зашнурувати їхнє повідомлення, лише з потрібною мотивацією, щоб викликати щирий бажання прийняти повідомлення.

Обмін інформацією

Спілкування представляє гвинтики на колесах організації, які дозволяють передавати інформацію з одного місця в інше. Для того, щоб рішення могли прийматися ефективніше в організації, спочатку повинен бути плавний потік інформації. Таким чином, основні особи, що приймають рішення, знають, що рішення, які вони приймають, врахували всі факти та є сучасними.

Соціалізація

Бізнес - це не лише робота. Іноді мова йде також про гру та змушення людей відкритись і затихнути. Спілкування також допомагає в аспекті соціалізації бізнесу. Це нормальна частина людської натури, яку ми завжди хочемо відкрити та поспілкуватися, коли знаходимось у присутності інших людей. Незалежно від того, чи це звичайна стьоба між працівниками чи спілкування з метою налагодження контактів на ділових вечірках, спілкування дає можливість діловим людям невимушено спілкуватися між собою в соціальних умовах та бере участь у створенні доброї волі у діловому спілкуванні.

Контроль

Однією з ключових функцій менеджера є контроль. Як правило, менеджер хоче контролювати поведінку та дії співробітників в організації. Однак ці співробітники не є роботами, і їх не можна контролювати або примушувати до чогось. Ось тут і з’являється спілкування. Щоб змусити своїх співробітників робити що-небудь, ви повинні передати своїм працівникам те, що хочете.

Спілкування приносить бізнес живий

Поки ви думаєте про суть свого бізнесу, подумайте також і про спілкування. Ви можете виявити, що спілкування є вирішальним фактором у вирішенні майбутнього вашого бізнесу. Поки це ефективно, все інше буде працювати добре.